Selim Kemik Tümörleri (İyi Huylu)

Selim Kemik Tümörleri (İyi Huylu)

Kemik tümörlerinin çoğu selim (bening-iyi huylu) kemik tümörüdür. Bir kısmı tedavi bile gerekmez. Ancak kötü huylu tümörlerden ayrılması önemlidir. aksi halde kötü huylu bir kemik tümörü iyi huylu bir tümör gibi tedavi edilirse telafisi imkansız sorunlara neden olacaktır. bu nedenle kemik lezyonu görüldüğünde bu konuda deneyimli ortopedist radyoloji uzmanı ve patoloji uzamnınca dahil olduğu multidisipliner ekipçe değerlendirilmeli bilgi alış verişinde bulunulmalıdır.

Osteoma

Osteoma

Ortopedik açıdan her hangi bir tedavi gerektirmeyen iyi huylu, yavaş büyüyen, sınırları net ayrılabilen daha çok etmoid ve frontal kemikte (yaklaşık %75’ i) gözlenen osteojenik bir kemik tümörüdür. Ancak osteoblastik kemik metastazları ile karışabileceğinden klinik olarak ayırt edilmesi gerekmektedir. Genellikle korteksin dış kısmında dışa doğru, bazen de içe doğru büyüme görülmektedir.

Devamını Oku
Osteoid Osteoma

Osteoid Osteoma

Osteoid osteoma kemiğin selim, özellikle geceleri ağrılı olup aspirin gibi ağrı kesicilerle hızla geçen, tek lezyon şeklinde karşımıza çıkar. en sık kalça bölgesinde görülmektedir. Ranyolojik olarak tanı en iyi bilgisayarlı tomografide pirinç tanesi büyüklüğünde nidus dediğimiz sklerotik yapının görülmesi yeterlidir. Ancak en çok karışılan durum ağrılı bölgenin MR ile değerlendirilmesidir. MR da osteoid osteoma maling kemik tümörleri dahil herşeyi taklit edebilmektedir. ayırıcı tanı için BT unutulmamalıdır.

Devamını Oku
Osteoblastoma

Osteoblastoma

Selim kemik tümörlerinin yaklaşık %3‘ ünü oluşturmakta olup, histolojik olarak osteoid osteomaya benzediğinden dev osteoid os- teoma olarak da adlandırılır.

Devamını Oku
Enkondroma

Enkondroma

Klinik: Selim kemik tümörleri arasında osteokondromdan sonra en sık görülen tümördür ve %10 unu oluşturur. En sık 30 ile 40’ lı yaşlarda, el ve ayak parmaklarında görülür.

Devamını Oku
Osteokondroma

Osteokondroma

Klinik: En sık görülen selim kemik tümörü olup, yaklaşık %45’ ini teşkil eder. Genellikle femur ve tibia gibi uzun kemiklerin meta zer bölgesinde yerleşimli olmakla birlikte vücuttaki tüm kemiklerden kaynaklanabilir.

Devamını Oku
Kondroblastoma

Kondroblastoma

Klinik: Selim kemik tümörlerinin yaklaşık %8’ ini oluşturur. Sıklıkla femur, tibia ve humerus epi zlerinde görülürken daha nadir ola- rak da patella, kalkaneus, talus, falanks larda da görülebilir.

Devamını Oku
Kondromiksoid Fibroma

Kondromiksoid Fibroma

Diğerlerine göre daha az sıklıkla görülen kıkırdak kökenli selim kemik tümörlerinin yaklaşık %2‘ sini oluşturur. 10 ile 30’ lu yaş- larda fark edilip daha sık ekeklerde ve özelliklede tibia proksimal bölgede görülür.

Devamını Oku
Dev Hücreli Kemik Tümörü

Dev Hücreli Kemik Tümörü

iyi huylu kemik tümörlerinin yaklaşık %20’ sini oluşturur. daha çok 20-35 yaş arası ve diz bölgesinde görülür. lokal tekrarlama oranı yüksek olan agresif seyirli bir tümördür. Nadiren maling dönüşüm veya uzak metastaz görülebilir.

Devamını Oku
Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal Kemik Kisti

iyi huylu daha çok çocuklarda görülen, kemik içi yerleşimli zamanla kemikte incelme veya kırık oluşturabilecek kemik tümörlerinden biridir. Tanı direkt grafi ve MR le konulabilir. Tedavi gereklidir. cerrahi olarak tümörün çıkarılması ve oluşan boşluğun kemik grefti veya kemik çimentosu ile doldurulması gerekmektedir. Başka yere yayılım veya kötü kanserlere dönüşüm riski yoktur. Ancak tekrarlama riski vardır.

Devamını Oku
Basit Kemik Kisti

Basit Kemik Kisti

Patogenezi kesin bilinmemekle birlikte en sık 4 ile 10 yaşlar arasında ve erkeklerde iki kat daha sık görülür.

Devamını Oku
Fibröz Displazi

Fibröz Displazi

İlk olarak Lichenstein tarafından tanımlanan kesin sebebi bilinmeyen iskelet sistemi gelişim evresinde başlayıp lameller kemik oluşum defekti ile karakterize, fakat tüm yaşam boyu devam edebilen bir hastalıktır.

Devamını Oku
Fibröz Kortikal Defekt

Fibröz Kortikal Defekt

Bu lezyonlar tümörden daha ziyade gelişimsel bir defekt olarak kabul edilip tibia ve femur gibi uzun kemiklerin meta z ve dia z uzun aksına paralel kortikal yerleşimli lezyonlardır.

Devamını Oku
1 2