Dev Hücreli Kemik Tümörü

Dev Hücreli Kemik Tümörü

Dev Hücreli Kemik Tümörü

iyi huylu kemik tümörlerinin yaklaşık %20’ sini oluşturur. daha çok 20-35 yaş arası ve diz bölgesinde görülür. lokal tekrarlama oranı yüksek olan agresif seyirli bir tümördür. Nadiren maling dönüşüm veya uzak metastaz görülebilir.

En sık 20 ile 40 yaş arasında ve diz bölgesinde ve distal radius epifiz-metafi z bölgesi olmak üzere, proksimal humerus, sakrumda da sıklıkla görülebilmektedir. Erkeklerde iki kat daha sık görülmektedir. Ağrı hafif ve zamanla artmakta olup, mekanik yetmezlik nedeniyle kırık oluşmadıkça çok bariz şikayetler görülmez. Koreteks bütünlüğü bozulup çevre yumuşak dokulara açılmaya başlayınca şişlik ve ağrı daha belirgin hale gelir. Genelde izole tek bir yerde görülmekle birlikte çok nadir de olsa birden fazla kemikte de  görülebilir. Multifokal tulumlu olanlar daha çok paget hastalığıyla ilişkilidir. Radyasyon tedavisi, sarkomatöz dönüşüme yol açtığından ameliyat edilemeyecek hastalar dışında önerilmez. Selim olmakla birlikte asemptomatik akciğer metastazları bildirilmiş, takip ve ilerleme varsa lokal kitleler çıkarılabilir.

Radyoloji: Direkt grafide erken evrelerde dikkat edilmesse gözden kaçabilir, tümöral bölge tümüyle osteolitik, kemik destrüksiyonu, korteksde incelme ve genişleme görülür. BT lezyonun eklem kıkırdağıyla ilişkisini, korteksteki genişleme, incelme ve devamsızlığı ile yumuşak dokuya olan dağılımı çok net bir şekilde ortaya koyar. MRG diğer tümörlerde olduğu gibi T1’ de düşük sinyal, T2’ de yüksek sinyal verip, özellikle tümörün yumuşak dokuya yayılımını, eklemle ve bölgedeki önemli nörovasküler yapılarla ilişkisini en iyi şekilde gösterir. Bazen sıvı sevi- yeleri görülebilir, sekonder anevrizmal kemik kisti geliştiğini gösterir. Kemik sintigra sinde diğer görüntüleme yöntemlerine ilave daha fazla bilgi vermez. Artmış tutulumda histolojik anlamda gradelemede faydası olmadığı görülmüştür. Nadiren görülen tipi olan çok odaklı lezyonlarda uyarıcı olabilir. 

Ayırıcı tanıda anevrizmal kemik kisti, histiyostoma, brown tümör ve osteosarkoma dikkate alınmalıdır. 

Tedavi: Tek tedavi yöntemi tümör kitlesinin tamamıyla çıkarılmasıdır. Bu intralezyonel veya geniş rezeksiyon şeklinde uygulanabilir. Cerrahi sonrası geride kalacak tümör dokusu tümörün nüks etmesiyle sonuçlanacaktır. İntralezyonel küretaj ve yüksek devirli burr motoruyla kavite duvarları bütünlüğü korunarak, fakat geride hiç tümör dokusu bırakılmadan uzaklaştırılmalıdır. Buna ilave olarak basınçlı yıkama, hidrojenperoksit uygulaması, kimyasal koterizasyon, fenol uygulaması ve sıvı nitrojen uygulaması farklı merkezlerde biri yada bir kaçı birlikte uygulanmaktadır. Bizim tercihimiz olabildiğince geniş pencere açıp tümörü çıkartmak ve sıvı nitrojeni püskürtme yöntemiyle kullanarak el aletleri veya burr motorla bile ulaşamadığımız yüzeylere ulaşarak olası tümör hücrelerini tamamen yok etmektir.Sıvı nitrojen yaklaşık eksi 180 dereceye kadar dondurucu etki ve arada serum fizyolojik le hızlı bir şekilde sıfır dereceye getirme işlemi ile tümör hücrelerinin duvarlanı parçalamakta ve tümör tekrarlamasını engellemektedir. özellikle yumuşak dokuya ulaşmamış tümörlerde oldukça başarılı bir yöntem olduğuna inanıyoruz. Oluşan defekt  kemik çimentosu ile doldurulabilir. Çimento uygulamasında donma esnasında verdiği ısı etkisiyle kalan tümör hücrelerini de yok ettiği için ilave avantaj sağlamaktadır. Buna ilave olarak erken dönemde mekanik destek sağlaması, bu sayede hemen hareket verilebilmesi, takiplerde olası nüksü grefte göre daha erken ve net bir şekilde ortaya konması diğer üstünlüklerindendir. Geniş tümöral kitlelerde kalan kemik yük taşıma özelliği kalmayacaksa yada yük taşımayan bölgelerde, çok geniş yumuşak dokuya yayılan, bir çok defa nüks eden vakalarda geniş rezeksiyontercih edilir. Nadirde olsa akciğer metastazı görülebilmekte, tesbit edildiğinde ilk 2 yıl 6 ayda bir takip edilmesi ve belirgin bir ilerleme yoksa müdahale yapılmaması önerilmektedir.

Dev Hücreli Kemik Tümörü
Dev Hücreli Kemik Tümörü
Dev Hücreli Kemik Tümörü
femur dev hücreli kemik tümörü, femur giant cell bone tumor, curetaj nitrogen and bone cement
tibia proksimal dev hücreli kemik tümörü