Maling ( Kötü Huylu ) Yumuşak Doku Tümörleri

Maling ( Kötü Huylu ) Yumuşak Doku Tümörleri

Maling yumuşak doku tümörleri nadir görülmekle birlikte hızlı büyüme cerrahi tedavi zorluğu, kemoterapi veya radyoterapiye kısmen dirençli olması ile zorluklar içermekte ve iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir çok alt gurup içermekte ve her biri ayrı ayrı değernlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın yaşı tümörün yerleşimi, daha önce aldığı ışın tedavisi görülen tümörün tipinde yardımcı olabilmektedir.

Liposarkomlar; erişkinler görülmekte derin ve büyük hacimli olarak karşımıza çıkmaktadır. Radyolojik olarsak lipom lar ile karışabilmektedir.  Biyopside tek bir kesit yerine farklı açılarda örnek alınarak tüm kitle örneklenmeye çalışılmalıdır. Lipoma-like liosarkom=atipik lipom Miksoid tip:  Pleomorfik tip: Dediferansiye tip:  Miks tip: olmak üzere 5 tipte görülür.

 

Rabdomyosarkom;

Çocukluk çağının en sık, adolösan ve yetişkinlerin ise sık  bir YDS’dur. Embriyonal tip, Alveolar tip: Pleomorfik tip olmak üzere üç tipi vardır.

 

Sinoviyal Sarkom:

15-40 yaş arası sıktır. Kitle derin yerleşimli , hudutları belirgin ve lobüledir. benign lezyonlarla en karıştırılan yumuşak doku sarkomudur. Lenf bezi metastazı olabileceğinden aynı taraf lenf bezleri (koltuk altı-kasık)  mutlaka muayene edilmelidir.

 

Clear-cell sarkom(yumuşak doku malign melanomu):

Yüksek grade’li(HG) bir sarkomdur. 20-40 yaş arasında daha sık.  Derin yerleşimlidir, yüzeyindeki cildi tutmaz, küçük-orta ebatlı, hassas ve ağrılı bir kitledir. Lobüledir, çok yavaş büyür, serttir. Metastazlar akciğer lenf bezleri ve kemiklere olur.

 

Primitif Nöroektodermal Tümör(PNET-ekstraskleteal Ewing’s Sarkomu)

Nöroblastom gibi primitif nöroblastlardan oluşan diğer bir adı da periferal nöroblastomdur. PNET, kemik Ewing’s sarkomundan histolojik olarak ayrılır ve PNET spektrumunun en az diferansiye olan tipini teşkil eder. 10-40  yaş arasında görülür.

 

 

 

Alveolar Soft Part Sarkom:

15-35 yaş arasında, ve nadir görülen tiptir. Derin yerleşimlidir. Yavaş büyür. Damardan zengin olduğu için pulsasyon olabilir. Ağrısızdır.MR görüntüsü intramusküler hemajiom  ile çok karışır.

 

Epiteloid Sarkom:

10-40 yaş arasında ve nadir görülür. Vakaların çoğu el ve ön koldadır, Elin en sık malign YDS’dur. Bölgesel lenf bezi metastazı sıktır. Lokal nüks sıktır. İlk ameliyatta geniş-radikal sınır sağlanmalı(amputasyon dahil) ve mutlaka bölgesel lenf bezi diseksiyonu yapılmalıdır.

 

kasıkta maling yumuşak doku tümörü (leomiyosarkom)