Selim (benign) Kemik Tümörleri (İyi Huylu)

Selim (benign) Kemik Tümörleri (İyi Huylu)

Kemik tümörlerinin çoğu selim (benign-iyi huylu) kemik tümörüdür. Bir kısmı tedavi bile gerekmez. Ancak kötü huylu tümörlerden ayrılması önemlidir. aksi halde kötü huylu bir kemik tümörü iyi huylu bir tümör gibi tedavi edilirse telafisi imkansız sorunlara neden olacaktır. bu nedenle kemik lezyonu görüldüğünde bu konuda deneyimli ortopedist radyoloji uzmanı ve patoloji uzamnınca dahil olduğu multidisipliner ekipçe değerlendirilmeli bilgi alış verişinde bulunulmalıdır. https://www.instagram.com/p/CXUJf-DMlkp/

Kemik tümörlerinin çoğu selim (benign-iyi huylu) kemik tümörüdür. Bir kısmı tedavi bile gerekmez. Ancak kötü huylu tümörlerden ayrılması önemlidir. aksi halde kötü huylu bir kemik tümörü iyi huylu bir tümör gibi tedavi edilirse telafisi imkansız sorunlara neden olacaktır. bu nedenle kemik lezyonu görüldüğünde bu konuda deneyimli ortopedist radyoloji uzmanı ve patoloji uzamnınca dahil olduğu multidisipliner ekipçe değerlendirilmeli bilgi alış verişinde bulunulmalıdır.
https://www.instagram.com/p/CXUJf-DMlkp/

İyi huylu kemik tümörü ne demek? Benign tümör ne demek?
iyi huylu kemik tümörü, (benign kemik tümörü) kemikte bazen incelme bazende kalınlaşma ile kendini belli eden vücuda yayılmayan (metastaz yapmayan) , hayatı tehdit etmeyen kist veya benzeri oluşumlara verilen genel addır. 

İyi huylu (benign) kemik tümörü kendiliğinden geçer mi? Iyi huylu tümör geçer mi?
iyi huylu kemik tümörleri bazı tipleri (non ossifiye fibroma kemik adacağı) sadece takip gerektiren hatta çocukluk döneminde görülüp yaş büyüdükçe kendiliğinden iyileşmekle birlikte (fibroz kortikal defekt) , bazı tipleri ise kemikte incelme kırılma (dev hücreli kemik tümörü, anevrizmal kemik kisti) veya fazla büyüyerek (ostekondrom - egzositos, osteoid osteoma) çevre dokulara basıya bağlı ağrıya neden olabilmketedir. Kırık riski veya çevre dokulara basıya bağlı şikayet yapan tiplerde ameliyat gerekmektedir.

İyi huylu (benign) kemik tümörü ağrı yapar mı?
bazı tiplerinde (non ossifiye fibroma kemik adacağı) hiç bir şikayet vermezken bazı tiplerde şiddetli ağrı (osteoid osteoma, anevrizmal kemik kisti, dev hücreli kemik tümörü) görülebilmektedir.

İyi huylu (benign) kemik tümörleri nasıl tedavi edilirler? Iyi huylu tümör alınmalı mı?
Tümörün tipine ve şikayetine göre değişebilmektedir. Bazı tümörlerde hiç bir tedaviye gerek yokken (osteoma, fibroz kortikal defekt), bazı tümörlerde kemikte incelme yapmasından dolayı (basit kemik kisti, dev hücreli kemik tümörü) tümör çıkarılmakta yeri kemik grefti ve benzeri materayllerle doldurulmaktadır. bazı tiplerde ise sadece tümörlü doku (osteokondrom, osteoid osteoma) çıkarılması yeterli olabiliyor.

İyi huylu (benign)  tümör kötüye dönüşür mü?
iyi huylu tümörlerde kötüye döşüm çok nadirdir (endkonrom - kondrosarkom).  Ancak kötü huylu tümörler bilgi yetersiziği, teknolojik yetersizlikler veya  fiziki imkansızlıklar nedeniyle iyi huylu tümör olarak adlandırılabilir. Bu tür hatalara düşmemek için tümör konseyleri geliştirilmiş - kurulmuştur. Belli aralıklarla hastalar klinik ve radyolojik takiplere alınarak olası hatalar en aza indirilmeye çalışılmaktadır. 

Kitlenin iyi huylu (benign) olduğu nasıl anlaşılır?
Klinik muayene,(tümörün büyüklüğü, içeriği, ağrıyapması şikayetlerin zamanla artışı)   radyolojik görüntüleme (direk grafi, MRI, BT, sintigrafi) biyopsi gibi inceleme yolları ile iyi- kötü huylu tümör ayrımı yapmak mümkündür. Ancak kesin ayrım biyopsi ile histo patolojik incelenerek yapılabilir. Iyi huylu (benign) tümör kist midir?İyi huylu tümörler kist olarak da halk arasında bilinmektedir. 

Iyi huylu (benign) kemik tümörü yayılır mı? Iyi huylu tümör metastaz yapar mı?
iyi huylu kemiktürleri genellikle yayılmaz, metastaz yapmaz, ancak bulunduğu bölgede genişleyebilir,  (dev hücreli kemik tümörü nadiren akciğer metastazı yapabilir.)

Kemik tümörleri en çok nerede görülür?
Kemik tümörleri vücudun tüm kemiklerinde görülebilir. En çok büyüme çağı çocuklarda ve diz bölgesinde sonra kalça ve omuz bölgesinde görülmektedir. 

Kemik tümörü kanser mi?
Kemik tümörleri kabaca üçe ayrılır, iyi huylu kemik tümörleri, kötü huylu kemik tümörleri ve metastatik kemik tümörleri. Halk arasında kanser terimi kötü huylu ve metastatik kemik tümörleri için kullanılmaktadır.

Kemik tümörü röntgende belli olur mu?
Kemik tümörlerinin çoğu röntgende (xray, direk grafi) belli olur. Ancak bazıları erken evrede ise veya röntgen tek yön ve eksik olarak çekilmişse atlanabilir. Bu durumda klinik muayene ve mr - bt gibi ileri görüntülem yöntemleride istenmelidir. 

Iyi huylu (benign) kemik tümörü kendiliğinden küçülür mü?
Çocukluk çağında görülen iyi huylu kemik tümörlenin bazıları çocuk büyüdükçe  kendiliğinden küçülebilmekte ve tedaviye gerek duyulmamaktadır. ancak bazılara büyümekte ve kemiği incelttiği için kırık riski oluşturmaktadır. 

Kemik tümörü ameliyatı kaç saat sürer?
Bazı kemik tümör ameliyatları sadece çıkarılmaktadır 0.5-1 saat sürerken bazı tümörlerde doku nakli protez takılması gibi uzun işlemlere gerekebilir ve 12- 18 saat de sürebilmektedir. 

Kemik tümörü ağrısı nasıl olur?
Her kemik tümöründe ağrı görülmeyebilir. Ağrı erken evrelerde hafif ve özellikle gün içinde aktivite ile ortaya çıkmakta ve zamanla şiddeti ve süresi artmaktadır, bazı tümörlerde ise özellikle gecelerişiddetli ağrı  görülebilir. 

Kemik tümörü dağılır mı?
iyi huylu kemiktürleri genellikle yayılmaz, metastaz yapmaz, ancak bulunduğu bölgede genişleyebilir,  (dev hücreli kemik tümörü nadiren akciğer metastazı yapabilir.) Kötü huylu (maling)kemik tümörleri ise yayılabilr, metastaz yapabilir. 

Kemik kanseri hangi tahlilde belli olurmu?
kemik kanseri tanısını kesin gösteren kan tetkikleri yoktur. kemik kanseri tanısı daha çok klinik muayene ve radyolojik tetkiklerle konulur. tümörün takibi veya vüvuttaki diğer dokularak yayılması ve etkisini göstermek veya takip etmek için kan testlerinden faydalanılır. (hemogram, sedimantasyon, CRP, sodyum potasyum kalsiyum, üre kreatini, LDH, ast, alt, alkalen fosfataz vs gibi)

Kemik tümörü belirtileri nelerdir?
İyi huylu kemik tümörlerinde  en sık ağrı ve şişlik ve nadirende kırık görülür. kötü huylu kemik tümörlerinde ağrı şişlik kırığa ilave olarak,  İştahsızlık,  kilo kaybı, halsizlik de görülebilir. 

Iyi huylu (benign) kitle alınır mı?
Klinik olarak ağrı veya kırık riski oluşturan kemik tümörlerinde müdahaler etmek ameliyat ile tedavi etmek gerekir. ancak kırık riski yoksa kötüy dönüşme riski yoksa takip de edilebilir. 

Tümör ağrı yapar mı?
Kemik tümörlerinde ağrı tümörün büyümesine bağlı, çevre dokulara basıya bağlı veya kemikte incelme ve yetmezlik oluşmasına bağlı ağrı görülebilir.

İyi huylu (benign) tümör alınmazsa ne olur?
Tümör tipine bağlı olmakla birlikte kötü huylu tümöre dönşüm nadirdir. olduğu bölgede büyüyebilir çevre dokulara basıya bağlı ağrı ve kemikte incelmeye bağlı kırık gelişebilir. 

Tümörü alındıktan sonra tekrarlar mı?
İyi huylu kemik tümörlerinde cerrahi tedavi sonrası tekrarlama yeniden tümör oluşumu nadirdir. Ancak dev hücreli kemik tümörü ve anevrizmal kemik kisti tekrarlama olasılığı diğerlenrinden daha yüksektir. Kötü huylu kemik tümörlerinde yeniden oluşma riski daha yüksektir. Bunu önlemek için daha geniş sınırlarla tümörün çıkarılması,  tümörün tipine göre ameliyat öncesi ve sonrası kemoterapi ve veya radyoterapi uygulanmaktadır.

Kemik biyopsi sonucu kaç günde çıkar?
kemik biyopsi patolji sonucu hastanelerin yoğunluğu - tümörün tipine göre 1- 4 hafta arasında çıkmaktadır.

Osteoma

Osteoma

Ortopedik açıdan her hangi bir tedavi gerektirmeyen iyi huylu, yavaş büyüyen, sınırları net ayrılabilen daha çok etmoid ve frontal kemikte (yaklaşık %75’ i) gözlenen osteojenik bir kemik tümörüdür. Ancak osteoblastik kemik metastazları ile karışabileceğinden klinik olarak ayırt edilmesi gerekmektedir. Genellikle korteksin dış kısmında dışa doğru, bazen de içe doğru büyüme görülmektedir.

Devamını Oku
Osteoid Osteoma

Osteoid Osteoma

Osteoid osteoma kemiğin selim, özellikle geceleri ağrılı olup aspirin gibi ağrı kesicilerle hızla geçen, tek lezyon şeklinde karşımıza çıkar. en sık kalça bölgesinde görülmektedir. Ranyolojik olarak tanı en iyi bilgisayarlı tomografide pirinç tanesi büyüklüğünde nidus dediğimiz sklerotik yapının görülmesi yeterlidir. Ancak en çok karışılan durum ağrılı bölgenin MR ile değerlendirilmesidir. MR da osteoid osteoma maling kemik tümörleri dahil herşeyi taklit edebilmektedir. ayırıcı tanı için BT unutulmamalıdır. https://www.instagram.com/p/CXUJf-DMlkp/

Devamını Oku
Osteoblastoma

Osteoblastoma

Selim kemik tümörlerinin yaklaşık %3‘ ünü oluşturmakta olup, histolojik olarak osteoid osteomaya benzediğinden dev osteoid os- teoma olarak da adlandırılır.

Devamını Oku
Enkondroma

Enkondroma

Klinik: Selim kemik tümörleri arasında osteokondromdan sonra en sık görülen tümördür ve %10 unu oluşturur. En sık 30 ile 40’ lı yaşlarda, el ve ayak parmaklarında görülür.

Devamını Oku
Osteokondroma

Osteokondroma

Klinik: En sık görülen selim kemik tümörü olup, yaklaşık %45’ ini teşkil eder. Genellikle femur ve tibia gibi uzun kemiklerin meta zer bölgesinde yerleşimli olmakla birlikte vücuttaki tüm kemiklerden kaynaklanabilir.

Devamını Oku
Kondroblastoma

Kondroblastoma

Klinik: Selim kemik tümörlerinin yaklaşık %8’ ini oluşturur. Sıklıkla femur, tibia ve humerus epi zlerinde görülürken daha nadir ola- rak da patella, kalkaneus, talus, falanks larda da görülebilir.

Devamını Oku
Kondromiksoid Fibroma

Kondromiksoid Fibroma

Diğerlerine göre daha az sıklıkla görülen kıkırdak kökenli selim kemik tümörlerinin yaklaşık %2‘ sini oluşturur. 10 ile 30’ lu yaş- larda fark edilip daha sık ekeklerde ve özelliklede tibia proksimal bölgede görülür.

Devamını Oku
Dev Hücreli Kemik Tümörü

Dev Hücreli Kemik Tümörü

iyi huylu kemik tümörlerinin yaklaşık %20’ sini oluşturur. daha çok 20-35 yaş arası ve diz bölgesinde görülür. lokal tekrarlama oranı yüksek olan agresif seyirli bir tümördür. Nadiren maling dönüşüm veya uzak metastaz görülebilir. https://www.instagram.com/p/CXUKgu9sVAv/

Devamını Oku
Anevrizmal Kemik Kisti

Anevrizmal Kemik Kisti

iyi huylu daha çok çocuklarda görülen, kemik içi yerleşimli zamanla kemikte incelme veya kırık oluşturabilecek kemik tümörlerinden biridir. Tanı direkt grafi ve MR le konulabilir. Tedavi gereklidir. cerrahi olarak tümörün çıkarılması ve oluşan boşluğun kemik grefti veya kemik çimentosu ile doldurulması gerekmektedir. Başka yere yayılım veya kötü kanserlere dönüşüm riski yoktur. Ancak tekrarlama riski vardır.

Devamını Oku
Basit Kemik Kisti

Basit Kemik Kisti

Patogenezi kesin bilinmemekle birlikte en sık 4 ile 10 yaşlar arasında ve erkeklerde iki kat daha sık görülür.

Devamını Oku
Fibröz Displazi

Fibröz Displazi

İlk olarak Lichenstein tarafından tanımlanan kesin sebebi bilinmeyen iskelet sistemi gelişim evresinde başlayıp lameller kemik oluşum defekti ile karakterize, fakat tüm yaşam boyu devam edebilen bir hastalıktır.

Devamını Oku
Fibröz Kortikal Defekt

Fibröz Kortikal Defekt

Bu lezyonlar tümörden daha ziyade gelişimsel bir defekt olarak kabul edilip tibia ve femur gibi uzun kemiklerin meta z ve dia z uzun aksına paralel kortikal yerleşimli lezyonlardır.

Devamını Oku
1 2