Diz Protezi Revizyonu

Diz Protezi Revizyonu

Revizyon diz protez ameliyatları kabaca iki şekilde yapılmaktadır. Protez gevşemesi implant yetmezliği, kırılması aşınması veya kemik erimesi gibi enfeksiyon dışı nedenlere bağlı ise tek aşamalı revizyon olarak adlandırdığımız tek ameliyatla değişmesi gereken implantlar çıkarılarak yenisinin takılması işlemidir. İki aşamalı revizyona göre daha avantajlı olup bir defada tüm sorunlar giderilmektedir.

Diz protezi (artroplastisi), diz kireçlenmesinde (osteoartiritine) oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı uygulanan ve %95 e yakın 15-20 yıl sorunsuz yaşamı idame ettirecek başarılı bir ameliyat yöntemidir. Diz protez ameliyatı ağrı kesiciler, fizik tedavi ve lokal enjeksiyon gibi medikal tedaviler denendikten sonra yapılması gereken son aşama bir işlem olup bazen önemli sorunlara da neden olabilmektedir. Ameliyat esnasında yıpranmış olan eklem yüzeyleri çıkarılarak bu ekleme özel üretilmiş ortopedik implantlar tesbit edilerek yeni bir metalik eklem oluşturulmaktadır.

Ancak bazen zaman içinde hasta kemik kalitesindeki değişikliklere, implantların yetmezliğine uygulan cerrahi yöntem ve koşullara bağlı olarak sorunlar oluşmakta değiştirilmesi gerekebilmektedir. Daha önce yapılmış diz protez ameliyatındaki implantların değiştirilmesine revizyon diz artroplasti ameliyatı denilmektedir.

Diz bölgesi kemik yapılar kalça bölgesine göre yumuşak doku ve kas bakımından daha zayıf olduğundan yara iyileşme sorunları ve enfeksiyon riski daha çoktur. Yumuşak doku bütünlüğü ve bağ dengesinin daha iyi sağlanması gerekirse lokal flep çevirme ve özel menteşeli protez seçenekleride akılda tutulmalı hazır bulundurulmalıdır.

Revizyon diz protez ameliyatları kabaca iki şekilde yapılmaktadır. Protez gevşemesi implant yetmezliği, kırılması aşınması veya kemik erimesi gibi enfeksiyon dışı nedenlere bağlı ise tek aşamalı revizyon olarak adlandırdığımız tek ameliyatla değişmesi gereken implantlar çıkarılarak yenisinin takılması işlemidir.

İki aşamalı revizyona göre daha avantajlı olup bir defada tüm sorunlar giderilmektedir. Ancak ameliyat öncesi radyolojik ve laboratuvar yöntemleri ile tüm sorunlar ve kemik yetmezlikleri tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. Olası tüm sorunları ön görerek ameliyata standart revizyon seti yanı sıra ilave menteşeli diz protezi, greft, kablo, plak gibi ek malzemeler de temin edilmeli olası tüm senaryolar hesaba katılarak iyi bir planlama ile ameliyat gerçekleştirilmelidir. Her ameliyat kendi içinde süprizler taşımakta olup bilgi ve deneyim özellikle revizyon ameliyatlarında daha da önemlidir.

İki aşamalı revizyon diz protezi (artroplasti) ameliyatı ise mevcut diz protezinin enfeksiyon kapması (diş apsesi, idrar yolu enfeksiyou, bronşit, vs gibi tesbit edilen veya edilemeyen sebeplere bağlı) ve medikal tedavi veya yıkama işlemlerine rağmen geçmemesi durumunda tercih edilen bir yöntemdir. Bazı merkezler enfeksiyona bağlı gevşemelerde bile tek aşamalı revizyon tercih etmesine rağmen genel görüş iki aşamalı revizyondan yanadır. Bizde ikinci ameliyatı engelleyecek çok  ciddi riskler ve engeller yoksa iki aşamalı revizyon ameliyatını tercih etmekte ve önermekteyiz. Birinci ameliyatta mevcut tüm implantlar çıkarılmakta, olabildiğince enfekte ve ölü dokular çıkarılmakta ve oluşan boşluğa yüksek doz antibiyotik katılarak oluşturulmuş spacer dediğimiz geçici protez yerleştirilerek enfeksiyon tedavi edilmektedir. Tüm radyolojik ve laboratuvat tetkiklerinde enfeksiyonun geçtiği ıspatlandıktan sonra (ortalama 6-12 hafta) tekrar ameliyata alınarak geçici konulan protez çıkarılarak kalıcı protezler yerleştirilmektedir.

Diz Protezi Revizyonu
diz protezi tek aşamalı revizyon (aseptik gevşeme )
diz protezi tek aşamalı revizyon (implant yetmezliğine bağlı problemler )
diz protezi  iki aşamalı revizyon (septik-enfeksiyona bağlı gevşeme )
diz protezi  iki aşamalı revizyon (septik-enfeksiyona bağlı gevşeme )
ileri derece kemik defektli ve bağ yetmezliği olan hastada diz protezi
periprostetik femur kıırığı ,   diz protezi çevresi kırığı plak ile tesbit
periprostetik kırık ve revizyon
septik gevşeme iki aşamala revizyon,
periprostetik kırık ve enfeksiyon iki aşamalı tedavi
diz protezi tek aşamalı revizyon (aseptik gevşeme )
DİZ KİREÇLENMESİ VE BAĞ YETMEZLİĞİNDE MENTEŞELİ PROTEZ
diz protezi  iki aşamalı revizyon (septik-enfeksiyona bağlı gevşeme )
diz revizyonu çıkık - redüksiyon
diz protezi bağ yetmezliği - menteşeli protez revizyonu
diz protezi  iki aşamalı revizyon (septik-enfeksiyona bağlı gevşeme )
diz protezi  iki aşamalı revizyon (septik-enfeksiyona bağlı gevşeme )
diz protezi  bağ yetmezliği
diz protezi bağ yetmezliği - menteşeli protez revizyonu
Diz Protezi Revizyonu
Diz Protezi Revizyonu
Diz Protezi Revizyonu
Diz Protezi Revizyonu