Yumuşak Doku Sarkomlarının Tedavisi

Yumuşak Doku Sarkomlarının Tedavisi

 

 

Yumuşak doku sarkomları nadir görülen kötü huylu tümörlerdir. Tanı ve tedavi için multidisipliner yaklaşım şarttır. Cerrahi tedavinin yanı sıra radyoterapi (ışın tedavisi), kemoterapi (ilaç tedavisi) seçilmiş hastalarda kullanılabilir. Cerrahi tedavide ortopedik onkoloji ile uğraşan cerrah yanı sıra kalp damar cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ye de ihtiyaç duyulabilir.

Yumuşak doku sarkomlarının tedavisinde kemoterapinin rolü tartışmalı olmakla birlikte  metastaz ve cerrahisi yapılamayacak hastalarda uygulanabilmektedir.

Radyoterapi ameliyat öncesi, ameliyat sonrası veya ameliyat sırasında uygulanabilmektedir.

RT ameliyat öncesi uygulandığında tümör hacmi azalmakta ve çevresel canlı tümör azalacağından daha koruyucu bir cerrahi mümkün olabilmektedir. Ameliyat sonrası uygulamada ise nekroz yüzdesi hesaplanabilmektedir.

Yumuşak doku sarkomlarında cerrahi olarak tümör dokuyu hiç temas etmeden çevresinde güvenli sağlıklı dokular ile birlikte çepe çevre çıkarılması şarttır.

Tümörle iç içe olan damar sinir, kas, cilt gibi ne kadar doku varsa heba edilmelidir. Tümör tamamen çıkarıldıktan sonra oluşan defekt ve heba edilen dokular kalp damar cerahsi, plastik ve rekonskstrüktif  cerrahlar tarafınca tedavi edilmelidir.