Fibröz Dokudan Köken Alan Tümörler ( Fibromatozis)

Fibröz Dokudan Köken Alan Tümörler ( Fibromatozis)

Fibramatozis fibröz dokudaki proliferasyon  ve çevre dokulara yayılma eğiliminde olup, cerrahi sonrasında yüksek oranda tekrarlamaya yatkın olup metastaz yapmayan lezyonlardır. Bunlara bir grup olarak fibromatozis denilir. En sık görülen fibromatozis palmar ve plantar fibromatozistir. Avuç içinde görülen Dupuytren kontraktürüne erkeklerde daha sık rastlanır. Diyabet, epilepsi ve alkolizm durumlarında daha çok görülür. Fleksiyon kontraktürü daha sonra gelişir ve tüm fasya kalınlaşır. MR da T1 ve T2 imajlarda esas olarak düşük sinyal  intensitesinde ,çevre yumuşak dokularda invazyona neden olan bir yumuşak doku lezyonu  olarak dikkati çeker. Çevre yumuşak dokulara doğru infiltratif bir uzanımı vardır. Genellikle tanı rahat konulur ancak immatür olanlar ve sellüler olanlar fibrosarkoma benzeyebilir. Eksizyon sonrasında tekrar oluşması %20 –70 oranında görülebilir. Kendini sınırlayan bir hastalıktır ,metastaz görülmez. Mümkün olduğu kadar geniş cerrahi eksizyon yapmak gerekir.

desmoid tumor