Damar ( Vasküler ) Kökenli Tümörler

Damar ( Vasküler ) Kökenli Tümörler

Damar ( Vasküler ) Kökenli Tümörler

Klinik  özelliklere dayanarak  benign vasküler anomaliler kabaca iki ana gruba

 

ayrılabilir :Hemanjiomlar ve vasküler malformasyonlar.Vasküler malformasyonlar doğumda

 

daima vardır ve çocuğun büyümesine paralel olarak büyürler, koyu kırmızıdır ,ağrısızdır. Bu

 

tipte büyüme bir süre sonra durur, bazan da kaybolabilir.

 

Damar Kökenli Tümörler

 

A.  Benign

 

1.     Hemanjiom

a.  Kapiller

b.  Kavernöz

2.   Glomus tümörü

 

B.    Malign

1.  Anjiosarkom

1.     Kaposi sarkomu

2.     Malign glomus tümörü

3.     Malign hemanjioperistom

 

 

 

HEMANJİOM

 

Hemanjiomlar sık görülen yumuşak doku vasküler anomalileridir. Hemanjiom genelde tek bir adele dokusunun içinde yer alır, sadece el ve ayakta apenöroz ve tendonlar arasında yayılabilir. Alt ekstremitede biraz daha sık görülür. Çocukluk çağında en sık görülen yumuşak doku tümörüdür. Semptomların başında kitle gelir. El ve ayak yerleşiminde, cilt ısısında artma, süperfisyel venöz retikulumda telenjiektazi, siyanoz ve hiperhidroz görülebilir.

Ultrasonografide kompleks bir kitle ve renkli dopplerde yüksek akım tespit edilebilir. MR da MR da T2 de üzüm salkımına benzeyen multipl ve lobüle lezyonlar görülür. Kavernöz hemanjiomların tedavisi genellikle cerrahidir. Preoperatif olarak arteriografi ve embolizasyon gerekebilir. Tekrar oluşmaması için eksizyonun geniş sınırlarla yapılması gerekir. Adale içine yerleşmiş hemanjiomlarda lezyon etrafında bir miktar adale dokusu çıkararak geniş eksizyon yapmak gerekir.

 

GLOMUS TÜMÖRÜ

Arteriovenöz glomiden kaynaklanan, nadir ancak keskin ağrılı bir lezyondur. Kadınlarda

daha sık görülür. Karekteristik lokalizasyonu el,özellikle tırnak yatağı;parmak uçları ve  avucun subkutanöz dokularıdır. En karekteristik semptom ağrıdır. Ağrı basınçla ve vazomotor değişikliklere yol açan ısı, mensturasyon gibi durumlarda ortaya çıkar. Glomus tümörü kemiği inceltir ve bu XR de görülebilir. MR da ise T2 ağırlıklı sekanslarda yüksek sinyal intansiteli yumuşak doku kitlesi görülür. Tedavisi cerrahi eksizyondur.

Damar ( Vasküler ) Kökenli Tümörler
Damar ( Vasküler ) Kökenli Tümörler
Damar ( Vasküler ) Kökenli Tümörler
lenfangiom