Lipom

Lipom

Lipom en sık görülen yumuşak doku tümörüdür.  Daha sık 40-60 yaşlarda rastlanır. Yüzeyel lipomlar kadınlarda ;multipl ve derin olanlar erkeklerde biraz daha sık görülür. Çevre dokulara bası yapması, büyüme kozmetik olarak şikayet varsa çıkarılmalıdır. Lipomlar yüzeyel ve derin olmak üzere yerleşimine göre ikiye ayrılır. Klinik  olarak yumuşak ,mobil,ağrısız ve iyi sınırlıdır. Yüzeyel  olan  lipomların  tanısı kolaydır ve genellikle çok büyük değilse ameliyat aciliyeti yoktur. Röntgenlerde hipodens yumuşak doku dansitesinde görünümü, nadiren kalsifikasyonlar olabilir. MR da lobüle, homojen ve yağ dansitesinde görülür. T1 de  yüksek inyal intansitesi, T2 de orta sinyal intansitesi. Yağ baskılayıcı yöntemlerle diğer lezyonlardan ayırıcı tanısı yapılabilir. Derin yerleşimli, büyük ve hızlı büyüyenler, MR da heterojen görünümde olanlarda sarkom ile ayırıcı tanı yapılmalıdır. Tedavide geniş sınırlarla çıkarılmalıdır. %5 olguda tekrarlama görülebilir.

Lipom
52 yaşında erkek hasta yaklaışık 25 cm boyutlarında dev lipom
BALDIRDA LİPOM YAĞ BEZESİ