Kondromiksoid Fibroma

Kondromiksoid Fibroma

Kondromiksoid Fibroma

Diğerlerine göre daha az sıklıkla görülen kıkırdak kökenli selim kemik tümörlerinin yaklaşık %2‘ sini oluşturur. 10 ile 30’ lu yaş- larda fark edilip daha sık ekeklerde ve özelliklede tibia proksimal bölgede görülür.

Lokal ağrı ve şişlikle görülebildiği gibi asemptomatik de gözlenebilir. 

Radyoloji: Direkt gra de uzun kemik meta zer bölgede düzgün, sklerotik sınırları belli olan, 1 cm’ den 10 cm’ ye kadar değişen boylarda görülebilir. Bazen kortikal incelme, periosteal yeni kemik oluşumu ve içinde septalar görülebilir. BT ve MRG direkt grafiye göre içerdiği kıkırdak yapı kalsi kasyonunu, korteksteki hasarı ve yumuşak dokuya olan açılımını daha net bir şekilde gösterir. Ayırıcı tanıda anevrizmal kemik kisti, non-ossifiye fibroma, fibröz displazi ve adamantinoma unutulmamalıdır. 

Tedavi: Büyüme çağında kırık riski yoksa ve epifize yakınsa gelişimin tamamlanması beklenmelidir. Tedavisi cerrahi olarak geniş rezeksiyon veya küretajla birlikte oluşan boşluğun kemik grefti ile doldurulmasıdır.