Osteoid Osteoma

Osteoid Osteoma

Osteoid osteoma kemiğin selim, özellikle geceleri ağrılı olup aspirin gibi ağrı kesicilerle hızla geçen, tek lezyon şeklinde karşımıza çıkar. en sık kalça bölgesinde görülmektedir. Ranyolojik olarak tanı en iyi bilgisayarlı tomografide pirinç tanesi büyüklüğünde nidus dediğimiz sklerotik yapının görülmesi yeterlidir. Ancak en çok karışılan durum ağrılı bölgenin MR ile değerlendirilmesidir. MR da osteoid osteoma maling kemik tümörleri dahil herşeyi taklit edebilmektedir. ayırıcı tanı için BT unutulmamalıdır. https://www.instagram.com/p/CXUJf-DMlkp/

OSTEOİD OSTEOMA (BENİGN - SELİM KEMİK TÜMÖRÜ)

10-20 yaş arası çocuklarda sık görülen Osteoid Osteoma da  (iyi huylu kemik tümörü) görülen ağrı çocukluk döneminde görülen büyüme ağrıları ile karıştırılabiliyor. En sık kalça ve diz bölgesinde görülmektedir. Büyüme ağrıları çocuklarda bir çok bölgede ve değişik zamanlarda değişen şiddette ağrı ile ortaya çıkabilirken Osteoid Osteoma ya bağlı ağrılar ise aynı noktada ve zamanla şiddeti artmaktadır. İyi huylu bir kemik tümörü olan ve kansere dönüşmeyen Osteoid Osteoma en önemli özelliği aspirin ve benzeri ağrı kesicilerle ağrının hızlı bir şekilde geçmesidir.

“Osteoid Osteoma nedir?”, “Osteoid Osteoma kisti nedir?”, “Osteoid Osteoma tümörünün belirtileri nelerdir?”, “Osteoid Osteoma teşhisi nasıl konur?”, Osteoid osteoma tanısı için hangi görüntüleme yöntemleri kullanılır? Osteoid osteoma tanısı için hangi kan testleri yapılır? “Osteoid Osteoma aspirin ile iyileşirmi?”, “Osteoid Osteoma tümörünün tedavisi nasıl yapılır?”

Osteoid Osteoma Tümörü – Kisti Nedir?

Osteoid Osteoma çocukluk çağında sık iyi huylu tümörlerden biridir. Sıklıkla  kalça ile diz bölgesindeki kemiklerde görülür. Osteoid Osteoma tümörü kötü huylu kanserler (malign tümörler) gibi vücutta yayılım göstermez. Birden fazla kemik veya bölgede çok nadiren karşılaşılır. Osteoid osteoma kemik yapan bir tümör olup kemikte kalınlaşmaya (kortikal kalınlaşma)  neden olur.

Osteoid Osteoma Tümörü  Belirtileri – Bulguları - Semptomları Nelerdir?

Osteoid Osteoma kemik tümörünün en önemli belirtisi özellikle geceleri şiddetlenen , uykudan uyandıran ağrıdır. Çocuklarda daha çok görülen Osteoid Osteoma tümöründe ağrılar daha çok noktasal belli bir bölgede ve şiddetli ağrılardır. Çocuklarda görülen büyüme ağrıları ile karıştırılabilir. Büyüme ağrıları farklı bölgelerde değişen şiddette ve gün içinde kendini belli eder.

Osteoid Osteoma tümörünün belirtileri;

 • Aktiviteden bağımsız şiddetli ağrı. Özellikle geceleri ve uykudan uyandıracak derecede olabilir.
 • Zamanla kaslarda kasılma – büzülme katlanma (kontraktürler) görülebilir. Eklemlerdeki kontraktürlere bağlı bacakta yalancı kısalık gibi görülebilir. Yalancı kısalık nedeniyle parmak ucunda basarak yürümek isteyebilirler.
 • Ağrı ve kontraktürlere bağlı Osteoid Osteomadalı hastada topallama- aksama , bacağına yük verememe görülür.
 • Sırtta (Omurga kemiklerinde) görülürse ağrılı eğrilikler (skolyoz) görülebilir.

Osteoid Osteoma Tümörü Niçin- Nasıl oluşur?  Nedenleri Nelerdir?

 

“Osteoid Osteoma tümörü nedeni nedir?”, ‘Osteoid Osteoma tümörü neden oluşur?” Osteoid Osteoma ve benzeri tümörlerin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bazı araştırmalarda travmalar, aşırı hareketlilik (hiperaktif çocuklar), neden olabileceği belirtilmiştir.

Osteoid Osteoma Tümörü Tanı- Teşhis Nasıl Yapılır?

Osteoid Osteoma kemik tümöründe görülen ağrı çok şiddetli olmasına rağmen kemikteki etkilediği bölge genellikle çok küçüktür. Genellikle pirinç tanesi kadar olan Osteoid Osteoma nükleusu teşhis etmek oldukça zordur. Onkolojik ortopedi hekimlerince değerlendirilmesi önemlidir. Klinik bulgulara dikkat edilir ve osteoid osteoma olabileceği düşünülürse tanısı daha kolaydır.

Osteoid Osteoma tümörü tanısında Hangi radyolojik tetkikler - görüntüleme yöntemleri ile konulur?

1. Direkt grafi - Röntgen - Xray: Tüm kemik tümörlerinde direkt grafi ilk ve en ucuz ulaşımı en kolay yöntemdir. Ağrılı kemiği kemiğin tamamını içerecek şekilte çekilmelidir. Direk grafide hastaların yarısında Osteoid Osteoma tümörü kemik yapan tümör olduğundan kemikte kalınlaşma görülebilir. Bu kalınlaşma bazen dışardan bile görülebilir ve elle hissedilebilir.

2 Bilgisayarlı Tomografi (BT-CT): BT  kemiği tüm ayrıntıları ile en iyi gösteren görüntüleme yöntemidir. Osteoid osteoma da görülen tümör- nidus  1 cm çapından daha küçük olabileceğinden, osteoid osteoma düşünülen hastada BT özellikle ince kesit yani 0.2 mm aralıklarla çekilmesi oldukça önemlidir, aksi taktirde gözden kaçabilir ve tanı konulamayabilir.

3. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) : Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi de Osteoid Osteoma tanısında yardımcı olabilir. Manyetik Rezonans görüntülemede  (MR) kemik iliği, kemik ödemi ve çevresindeki anatomik yapılardaki her türlü reaksiyonu daha detaylı olarak göstermektedir. Ancak  MR da görülen bu bulgular kötü huylu tümörlerde (kanserlerde) görüldüğünden kötü huylu kemik tümörlerle karışabilmektedir. Bu durum teşhis ve tedavide büyük hata, endişe, zaman kaybı veya ağır tedavi seçeneklerine neden olabilmektedir. Kötü huylu kemik tümörü düşünülerek yapılacak biyopside (osteoid osteoma kemik yapan bir tümör olmasından dolayı) sonuçta kötü huylu kanser olarak gelebilmektedir.

3 Kemik Sintigrafisi:
Tüm vücut taraması olarak kullanılmaktadır. X-ray, BT, MRI ile her hangi bir tanı konulamayan veya arada kalınan hastalarda tercih edilmektedir.

Osteoid Osteoma Tümörünün Tedavisi Nasıl Yapılır?

 • Konservatif (ameliyatsız)  tedavi: Osteoid Osteoma tümöründe aspirin - parasetamol  gibi  ağrı kesiciler kullanılmaktadır. Osteoid Osteomadaki ağrı aspirin ile hızlı bir şekilde geçmektedir. Hatta bu durum tanıda emin olunamadığı durumlarda tanı için bile kullanılabilmektedir. Ancak bu kısa dönem ağrı kontrolü için olup sürekli ağrı devam etmesi durumunda ilaçların yat etkisi ve zamanla etkisinin de azalmasından dolayı cerrahi tedavilere başvurulmaktadır.
 • Açık cerrahi Yöntem: direk grafi, BT, MR ile yapılan planlama ile tümörün acık cerrahi yöntemle çıkarılmasıdır. Tümörün çıkarılması tedavi için yeterlidir. Radyoterapi veya kemoterapi gibi ek bir tedaviye gerek yoktur.
 • Radyofrekans ablasyonu: Tümörün yakılması işlemi olarak da söylenebilir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) altında gerçekleştirilir. Osteoid osteoma nidusu 1 cm den büyük olduğunda yetersiz kalabilmektedir.

 

https://www.instagram.com/p/CXUJf-DMlkp/

OSTEOİD OSTEOMA HAKKINDA SİZDEN GELEN SORULAR

Osteoid Osteoma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Osteoid Osteoma cerrahi tedavisi açık cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilir. Tümörün bulunduğu bölge belirlendikten sonra üzerindeki deri ve yumuşak dokularda kesi yapılarak tümöre ulaşılır. Önemli olan çok küçük olan bu tümörün tamamen çıkartılmasıdır. Tümör tamamen çıkartılmazsa kalan kısmı tekrar tümörü oluşturmakta ve tekrarlama ihtimali bulunmaktadır. Çıkarfılan kemik patolojik inceleme ile tanı ve tedavi doğrulanmış olur. Cerrahi tedavi sonrası ağrının eçmesi ve çekilecek bt ile tümörün çıkarıldığı kontrol edilebilir.Osteoid Osteoma Tümörü Radyolojik Olarak Görülebilir mi?

Osteoid Osteoma kemik tümörü çok küçük olmasına rağmen direk grafi ile %30-40, BT ile %70-80, MR ile %50 olasılıkla görülebilir. Tecrübeli – deneyimli radyoloji ve ortopedik onkoloji ile uğraşan hekimlerce her üç yöntem kullanılarak %90-95 oranında tanı koymak ve radyolojik olarak göstermek mümkündür.


Osteoid Osteoma Tümörü Ameliyatı Kaç Saat Sürer- Uzun Bir Ameliyat mıdır ?


Osteoid Osteoma tümörü ameliyatının süresi tümörün yer aldığı bölge ve kemiğe göre değişebilir. Yaklaşık 1-3 saat arasında sürebilir.


Osteoid Osteoma Tümörünün Aspirin İle Tedavi Edilebilir mi?

Osteoid Osteoma tümöründe ağrı aspirin ve benzeri parasetamol gibi ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilir. Ancak tümörü yok ettiğine dair bir kanıt yoktur.


Osteoid Osteoma Tümörünün Patoloji Sonuçları Kötü Huylu Çıkabilir mi?

Osteoid Osteoma tümörü kötü huylu tümörlere dönüşmemektedir. Ancak patolojik incelemede bazı kötü huylu kemik tümörleriyle karıştırılabilir. Burada önemli olan ameliyat öncesi radyolojik tetkiklerin yeterince ayrıntılı çekilmesi, incelenmesi, patoloji doktoruna bu bilgilerin doğrultusunda inceleme yapması belirtilmelidir. Patoloji doktoruna osteoid osteoma düşünüldüğü belirtilmezse kemik yapan bir tümör olduğundan osteosarkom gibi kötü huylu kemik tümörleri ile karıştırması mümkündür.


Osteoid Osteoma  Ağrısı Nasıl Geçer?

Osteoid Osteomada ağrı aspirin gibi ağrı kesiciler ile hızla geçer ancak bu tümörü tedavi etmek yeterli olmaz. Kesin tedavisi tümörün (nidus) çıkarılmasıdır.


Bitkisel Tedaviler Osteoid Osteoma da etkilimidir?

Bitkisel veya doğal ürünlerin osteoid osteomada tedavi edici etki veya ağrı kesici etki yaptığına dair bir çalışma yoktur.


Osteoid Osteoma Tümörü kötü huylu tümör- tehlikeli bir tümör müdür?

Osteoid Osteoma iyi huylu (benign) bir kemik tümörüdür. Vücutta başka bölgelere yayılmaz, ölümcül değildir. Ağrılar nedeniyle yaşam kalitesini bozabilir, kaslarda kasılma- kısalma olduğu için eklemlerde kasılmalar, omurgada şekil bozukluğuna neden olabilir (skolyoz)

 

Osteoid Osteoma Vücutta Hangi Bölgelerde görülür?

Osteoid Osteoma kemik tümörü, vücudun her yerinde ortaya çıkabilir. En çok görüldüğü bölge kalça ve diz bölgesidir. Ancak kol, omuz veya omurga kemikleri dahil vücudun her kemiğinde görülebilir.

 

Osteoid Osteoma kimlerde – hangi yaşlarda daha sık görülür?

Osteoid Osteoma her yaşta görülmekle birlikte 10-20 yaş arası çocuklarda ve cinsiyet olarak da erkek çocuklarında kız çocuklarına göre daha fazla ortaya çıkmaktadır.

 

Osteoid Osteoma Tümöründe Kemik Sintigrafisi Çektirmeye Gerek Var mıdır?

Her hastada çekilmesi şart değildir, ancak direkt grafi, Bilgisayarlı Tomografi veya MR ile teşhisin konulamadığı durumlarda tüm vücut taraması için veya akademik çalışmalar için kemik sintigrafisi çekilebilir.


Osteoid Osteoma Tümörü Tekrarlar mı?

Tamamen çıkarılmış bir Osteoid Osteoma kemik tümörü tekrarlamamaktadır. Ancak yetersiz cerrahinin veya radyofrekans ablasyon yöntemi ile tamamen yakılmamışsa 3-6 ay içinde tekrarlama olasılığı vardır.


Osteoid Osteoma Tümörü Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Osteoid Osteoma kötü huylu kansere dönüşmez ve vücuda yayılmaz. Ancak ağrılar nedeniyle yaşam konforu bozulur. Bazen ağrı ve kaslardaki kasılma ve atrofiye bağlı duruş bozuklukları, yalancı kısalıklar görülebilir, ve farklı yanıltıcı tedaviler uygulanabilir.


Osteoid Osteoma Radyofrekans Yönteminin Riskleri Nelerdir?

Kemik tümörünün damarlara ve sinirlere cilde çok yakın olduğu durumlarda, radyofrekans ablasyon yöntemi tercih etmiyoruz. Nidus büyük ve geniş bir alanı etkilemişse yetersiz olabilmektedir.

 • cilt nekrozu yaşanabilir.
 • tam yakılamadığından tekrarlayabilir
 • Osteoid Osteoma Ameliyatı Olanlar Hastanede Kaç Gün Kalır?


Açık cerrahi Osteoid Osteoma ameliyatından sonra hasta 1 gün hastanede yatmaktadır.  Hastanın hastanede kalış süresi çıkartılan tümörün büyüklüğü ve yerine göre bazen uzayabilir.


Osteoid Osteoma Tümörü Açık Cerrahi Ameliyatının Riskleri Varmıdır?

 • Tümörünün çok küçük olması nedeniyle açık cerrahide tümörün bulunamaması ihtimali vardır.
 • Kemikte kırık riskine neden olabilmektedir.
 • Damar ve sinirlere yakın olması halinde damar ve sinirlerin hasar görme riski bulunmaktadır.


Osteoid Osteoma Ameliyatından Sonra Tam İyileşme Ne zaman Olur?

Açık cerrahi yöntemde tümörünün çıkartıldığı durumlarda hasta 1-2 gün hastanede tutulur. Çıkartılan tümörün ve kemikte çıkartılan fragmana göre hasta 1 -6 hafta arası uzvunu kullanmaması gerekebilir.


Osteoid Osteoma Kemikte Kırığa Neden Olur mu?

Bu tümörler kemikte kırığa neden olmaz. Tam tersi kemikte kalınlaşmaya neden olduğundan kemik daha sağlam ve kalındır.https://www.instagram.com/p/CXUJf-DMlkp/

Osteoid osteomanın cerrahi olarak çıkarılması
Osteoid Osteoma
Osteoid Osteoma
Osteoid Osteoma
Osteoid Osteoma
tibia osteoid osteoma
femur boyunda osteoid osteoma , collum femoris osteoid osteoma
ulna osteoid osteoma