Dev Hücreli Kemik Tümörü

Dev Hücreli Kemik Tümörü

Dev Hücreli Kemik Tümörü

iyi huylu kemik tümörlerinin yaklaşık %20’ sini oluşturur. daha çok 20-35 yaş arası ve diz bölgesinde görülür. lokal tekrarlama oranı yüksek olan agresif seyirli bir tümördür. Nadiren maling dönüşüm veya uzak metastaz görülebilir. https://www.instagram.com/p/CXUKgu9sVAv/Dev hücreli kemik tümörü (giant cell tumor) selim (benign-iyi huylu) kemik tümörüdür.  Ancak kötü huylu tümörlerden ayrılması önemlidir. En çok 20-35 yaş arası ve diz bölgesinde görülür. Tekrarlama oranı yüksek olan agresif seyirli bir tümördür.
Ağrı hafif ve zamanla artmakta olup, mekanik yetmezlik nedeniyle kırık oluşmadıkça çok bariz şikayetler görülmeyebilir. Kemik bütünlüğü bozulup çevre yumuşak dokulara açılmaya başlayınca şişlik ve ağrı daha belirgin hale gelir.
Genelde izole tek bir yerde görülmekle birlikte çok nadir de olsa birden fazla kemikte de  görülebilir.
Tanı: klinik şikayet, direkt grafi, bt ve mr ile tesbit edilebilir ancak kesin tnı biyopsi ile konulabilir.
Tedavi: Tek tedavi yöntemi tümör kitlesinin tamamıyla çıkarılmasıdır. tekrarlama olasılığı yük olduğunda olabildiğinde geniş sınırlarla çıkarılması önemlidir.  Buna ilave olarak basınçlı yıkama, hidrojenperoksit uygulaması, kimyasal koterizasyon, fenol uygulaması ve sıvı nitrojen uygulaması farklı merkezlerde biri yada bir kaçı birlikte uygulanmaktadır.
Bizim tercihimiz olabildiğince geniş pencere açıp tümörü çıkartmak ve sıvı nitrojeni püskürtme yöntemiyle kullanarak el aletleri veya burr motorla bile ulaşamadığımız yüzeylere ulaşarak olası tümör hücrelerini tamamen yok etmektir.Sıvı nitrojen yaklaşık eksi 180 dereceye kadar dondurucu etki ve arada serum fizyolojik le hızlı bir şekilde sıfır dereceye getirme işlemi ile tümör hücrelerinin duvarlanı parçalamakta ve tümör tekrarlamasını engellemektedir. özellikle yumuşak dokuya ulaşmamış tümörlerde oldukça başarılı bir yöntem olduğuna inanıyoruz.
Oluşan boşluk  kemik çimentosu ile doldurulabilir.  Geniş tümöral kitlelerde kalan kemik yük taşıma özelliği kalmayacaksa yada yük taşımayan bölgelerde, çok geniş yumuşak dokuya yayılan, bir çok defa nüks eden vakalarda geniş rezeksiyon ve tümör protezleri ile tedavi tercih edilir.

https://www.instagram.com/p/CXUKgu9sVAv/

DEV HÜCRELİ KEMİK TÜMÖRÜ (GİANT CELL TUMOR )  MERAK EDİLENLER:
Dev hücreli kemik tümörü nedir?
iyi huylu bir kemik tümörü, (benign kemik tümörü) olup dev hücreli ve çekirdekli kemik hücrelerinden oluşan kemikte incelme kırılma ile kendini belli eden  hayatı tehdit etmeyen bir tür kemik tümörü çeşididir. 

Dev hücreli kemik tümörü kendiliğinden geçer mi?
Dev hücreli kemik tümörü  iyi huylu kemik tümörlerinden bri olmakla birlikte kemikte incelme kırılma , kemik dışına açılarak çevre dokulara basıya bağlı ağrıya neden olabilmektedir. Kırık riski veya çevre dokulara basıya bağlı şikayetlerden dolayı ameliyat olması gerekmektedir. Kendiliğinden geçen - iyileşen bir tümör çeşidi değildir.  gerekmektedir.


Dev hücreli kemik tümörü ağrı yapar mı?
Dev hücreli kemik tümörü  kemikte incelme, kırılma , kemik dışına açılarak çevre dokulara basıya bağlı ağrı topallama, yürüyememe neden olabilmektedir.

Dev hücreli  kemik tümörleri nasıl tedavi edilirler?
Tümörlü dokunun olabildiğince geniş bir şekilde çıkartılması şarttır. bu tümörün kemikteki yıyalma miktarı çevre dokularla ilişkisine göre değişebilir. kemik içinde olup çevre dokulara yayılmamışsa cerrahi tedavi nispeten daha kolay ve başarı şansımız çok daha yüksektir. . kemik içinde olup çevre dokulara yayılmamışsa cerrahi tedavi nispeten daha kolay ve başarı şansımız çok daha yüksektir. Olabildiğince geniş bir kapak açılıp tüm tümörlü doku özel motr ve el aletleri ile temizlenir, mikroskopik seviyede tümörlü hücre kalma olasılığına karşı kimyasal maddeler (sıvı azot, alkol, fenol, koter ) ile yok edilir.  oluşan boşluk kemik çimentosu ve veya plak vida ile desteklenerek kırık riski engellenmiş olur. Ancak kemiği yıkıp çevre yumuaşk dokula taşmış yayılmış sa tamamen tümörü çıkartmak daha zordur. Bu tür durumlarda tümörlü kemik ve çevre dokular tamamen çıkartılıp protez ile tedavi etmek veya çevre dokulardan yumuşak doku (kas tendon, kemik nakli yapmak gerekbilir. 

Dev hücreli  kemik tümöründe ameliyatsız ilaçla tedavi varmı?
Dev hücreli kemik tümörü öncelikli tedavi cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Ancak dev hücreli kemik tümörü çok büyük olması veya cerrahi olarak çıkarılamayacak kadar iç organlara (mesane, damar sinir ) yayılması halinde  tümörü küçültmek , şikayetleri azaltmak veya cerrahi tedaviyi mümkün hale gertirmek için denosumap, bifosfanatlar, radyoterapi gibi yöntemler uygulnmaktadır.

Dev hücreli tümör kötüye dönüşür mü?
Dev hücreli kemik tümörü kötüye döşüm çok nadirdir. Ancak yeterince radyolojik tetkik yapılmamışsa , teknolojik yetersizlikler veya  fiziki imkansızlıklar nedeniyle  kötü huylu (malign ) tümör olarak adlandırılabilir. Bu tür hatalara düşmemek için tümör konseyleri geliştirilmiş - kurulmuştur. Belli aralıklarla hastalar klinik ve radyolojik takiplere alınarak olası hatalar en aza indirilmeye çalışılmaktadır.


Dev hücreli  kemik tümörü yayılır mı?
Dev hücreli kemik tümörü genellikle yayılmaz, metastaz yapmaz, ancak bulunduğu bölgede genişleyebilir,  dev hücreli kemik tümörü nadiren akciğer metastazı yapabilir.


Dev hücreli kemik tümörleri en çok nerede görülür?
Dev hücreli kemik tümörü 20-40 yaş arasında diz bölgesinde sonra kalça bölgesinde ve kadın cinsiyet de biraz daha sık görülmektedir. 

Dev hücreli kemik tümörü kanser mi?
Kemik tümörleri kabaca üçe ayrılır, iyi huylu kemik tümörleri, kötü huylu kemik tümörleri ve metastatik kemik tümörleri. Halk arasında kanser terimi kötü huylu ve metastatik kemik tümörleri için kullanılmaktadır. Dev hücreli kemik tümörü iyi huylu kemik tümörlerinden biridir. 

Dev hücreli kemik tümörü röntgende belli olur mu?
Dev hücreli kemik tümörü  röntgende (xray, direk grafi) belli olur. Ancak bazıları erken evrede ise veya röntgen tek yön ve eksik olarak çekilmişse atlanabilir. Kesin tanı ve cerrahi tedavi planı için  mr - bt gibi ileri görüntülem yöntemleride istenmelidir.

Dev hücreli kemik tümörü kendiliğinden küçülür mü?
Dev hücreli kemik tümörü kendiliğinden küçülmez, tümör zamanla büyümekte ve kemiği incelttiği için kırık riski oluşturmaktadır. 

Dev hücreli Kemik tümörü ameliyatı kaç saat sürer?
Dev hücreli kemik tümörü çıkarılması ve koruyucu işlemler yaklaşık 2 saat sürerken tümörün çok yayılması ve  protez takılması gibi uzun işlemlere gerektiğinde 4-6 saat sürebilmektedir.

Dev hücreli Kemik tümörü ağrısı nasıl olur?
Dev hücreli kemik tümörü nde  ağrı erken evrelerde hafif ve özellikle gün içinde aktivite ile ortaya çıkmakta ve zamanla şiddeti ve süresi artmaktadır.

Dev hücreli Kemik kanseri hangi tahlilde belli olur?
Dev hücreli kemik tümörü tanısını kesin gösteren kan tetkikleri yoktur. Dev hücreli kemik tümörü  tanısı daha çok klinik muayene ve radyolojik tetkiklerle konulur. Tümörün takibi veya vüvuttaki diğer dokularak yayılması ve etkisini göstermek veya takip etmek için kan testlerinden faydalanılır. (hemogram, sedimantasyon, CRP, sodyum potasyum kalsiyum, üre kreatini, LDH, ast, alt, alkalen fosfataz vs gibi)

Dev hücreli Kemik tümörü belirtileri nelerdir?
Dev hücreli kemik tümörü en sık ağrı ve şişlik ve nadirende kırık görülür. 

Dev hücreli Kemik Tümörü ağrı yapar mı?
Dev hücreli kemik tümörü ağrı tümörün büyümesine bağlı, çevre dokulara basıya bağlı veya kemikte incelme ve yetmezlik oluşmasına bağlı ağrı görülebilir.

Dev hücreli  tümörü alınmazsa ne olur?
Dev hücreli kemik tümörü olduğu bölgede büyüyebilir çevre dokulara basıya bağlı ağrı ve kemikte incelmeye bağlı kırık gelişebilir. 

Dev hücreli Kemik Tümörü alındıktan sonra tekrarlar mı?
Dev hücreli kemik tümörü  tekrarlama olasılığı diğerlerinden daha yüksektir. Bunu önlemek için daha geniş sınırlarla tümörün çıkarılması, ilave adjuvan tedaviler dediğimiz, sıvı azot (liquid nitrogen), alkol, fenol, koter, gibi ilave yöntemler eklenebilir.

Dev hücreli Kemik tümörü biyopsi - patoloji  sonucu kaç günde çıkar?
kemik biyopsi patolji sonucu hastanelerin yoğunluğu  göre 1- 4 hafta arasında çıkmaktadır.

Dev hücreli kemik tümörü bitkisel tedavisi varmı?
Bitkisel veya organik bir gıda ile dev hücreli kemik tümörü bilinen bir tedavisi yoktur. 

Dev hücreli kemik tümörü ölümcül bir hastalıkmıdır?
Dev hücreli kemik tümörü iyi huylu (benign) kemik tümör ölüp ölümcül bir hastalık değildir.

Dev hücreli kemik tümörü hangi tümörler ile karışabilir?
Dev hücreli kemik tümörü anevrizmak kemik kisti, kondrosarkom, osteosarkom, multiple miyelom gibi diğer kemik tümörleri radyolojik olarak karışabilir. Hastanın direkt grafi, bt, MR gibi radyolojik tetkikleri detaylı bir şekilde incelnmesi, tümör konseylerinde onkolojik ortopedi, radyoloji uzamnı patoloji hekimlerince değerlendirilmesi ve gerektiğinde biyopsi yapılması ile bu karışıklıklar ve olası hatalı tanıların önüne geçilmiş olur.

https://www.instagram.com/p/CXUKgu9sVAv/

Dev Hücreli Kemik Tümörü
Dev Hücreli Kemik Tümörü
Dev Hücreli Kemik Tümörü
femur dev hücreli kemik tümörü, femur giant cell bone tumor, curetaj nitrogen and bone cement
tibia proksimal dev hücreli kemik tümörü