Fibröz Kortikal Defekt

Fibröz Kortikal Defekt

Fibröz Kortikal Defekt

Bu lezyonlar tümörden daha ziyade gelişimsel bir defekt olarak kabul edilip tibia ve femur gibi uzun kemiklerin meta z ve dia z uzun aksına paralel kortikal yerleşimli lezyonlardır.

Büyüme çağında çocuklarda genelde başka sebeple çekilen gra lerde fark edilir. Nadiren travma sonrası kırığa neden olabilirler. İlk başta epi ze yakın görünsede gelişim tamamlanırken zden uzaklaşır ve boyutları küçülür. 

Radyoloji: Direkt gra de eksantrik yerleşimli, uzun aksa paralel, düzgün ve sklerotik sınırlı meta zel yerleşimlidir. BT ile bu görüntü daha da net anlaşılır. Sintigra de ha f tutulum saptanır. Genelde daha ileri tetkik gerekmez.Tedavi: Genelde tedavi gerekmez. Kırık riski olanlarda belli aralıklarla takip yeterlidir. Çok nadiren inatçı şikayetlerde ve kırık riski olan büyümekte olan lezyonlarda cerrahi olarak küretaj ve greftle doldurulabilir.

tibia distal fibröz kortikal defekt , küretaj ve kemik grefti ile rekonstrüksiyon