Osteo Fibröz Displazi ( Kempson-campanacci Lezyonu)

Osteo Fibröz Displazi (Kempson-campanacci Lezyonu)

Osteo Fibröz Displazi (Kempson-campanacci Lezyonu)

1976’ da Campanacci tarafından tibia ve bulanın osteo bröz displazisi olarak adlandırılmıştır. Fibröz displazi ve adamantinomanın olabileceği bildirilmiştir.

Erkeklerde daha sık olup genellikle yaşamın ilk 10 yılında görülür. Hemen her zaman tibiada ve genellikle 1/3 proksimal kısımda görülmekle birlikte bula ve tibianın diğer kısımlarında da görülülebilir. Klinik olarak tibiada ağrı, şişlik, ve hafif eğilme ile başvurabilirler. 

Radyoloji: Genellikle tibia 1/3 proksimal ve anterior korteksi tutmakta olup, yer yer osteolizis ve buzlu cam görünümü olup anterior ve anterolateral eğilme görülür 

Tedavi: Deformite ve kırık durumunda alçı ve breysle takip önerilmektedir. Lokal rezeksiyon sonrası genelde nüks gelişir, abartılı cerrahi rezeksiyona genelde gerek duyulmaz.