İntraosseoz Hemenagiom

İntraosseoz Hemenagiom

İntraosseoz Hemenagiom

İntraosseoz hemangiom, kapiller ve kavernöz olmak üzere iki tipe ayrılır.

Kapiller hemangiom en sık vertebralarda görülürken, kavernöz hemangiom daha çok kranial kemiklerde görülür. Çoğu asemptomatik olup dördüncü dekattan sonra sıklığı artmaktadır. Nadiren vertebral hemangiomlara bağlı nörolojik şikayetler görülebilir. Kadınlarda daha sık görülür. 

Radyoloji: Uzun kemiklerde çok odaklı litik lezyonlar şeklinde görülür. MRG’ de hem T1’ de hem T2’ de yüksek sinyal artışı ve yaygın ödem görülür. 

Tedavi: Genelde cerrahi tedavi gerekmez. Vertebra yerleşimli ve korpusun tamamını tutup kırılma riski taşıyanlarda yada çökme kırığı gelişen nörolojik de sitli hastalarda dekompresyon ve füzyon gerekebilir.